Poland | Studia Podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS

/Poland | Studia Podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS

About the programme:

Studia przeznaczone są dla absolwentów różnych kierunków nauk o Ziemi, nauk biologicznych, społecznych, technicznych, matematyczno-fizycznych i informatyki. Atutem kandydatów na studia jest doświadczenie zawodowe w zakresie wykorzystania systemów informacji geograficznej (GIS) oraz posiadanie sprecyzowanych potrzeb edukacyjnych.Studia trwają rok. Formuła studiów jest otwarta i umożliwia zrealizowanie różnorodnych potrzeb edukacyjnych. Studia składają się z części obligatoryjnej oraz opcjonalnej.

Programme director:

Jacek Kozak jacek.kozak@uj.edu.pl

Programme coordinator:

Aneta Szablowska-Midor a.szablowska-midor@uj.edu.pl

Objectives:

Zakres studiów jest bardzo szeroki. Oprócz wiedzy oraz umiejętności w zakresie geoinformatyki obejmuje zagadnienia związane z pracą w zespołach projektowych oraz nauką na odległość. Kompetencje absolwentów lokują się pomiędzy umiejętnościami użytkowników GIS (zajmujących się analizą informacji geograficznej) i ich twórców (budujących systemy).

Programme format:

Zajęcia prowadzone są głównie w trybie nauki na odległość z wykorzystaniem internetu (e-learning). Specyfiką studiów jest własna praca studentów, w miejscach zamieszkania.

W czasie trwania zajęć kontakt studentów z nauczycielami akademickimi odbywa się głównie poprzez platformę e-learningową oraz pocztę elektroniczną. Platforma Pegaz Uniwersytetu Jagiellońskiego zapewnia dostęp do materiałów edukacyjnych, informacji o organizacji studiów i ogłoszeń. Umożliwia także komunikację studentów oraz nauczycieli.

Cztery razy w trakcie studiów organizowane są zajęcia stacjonarne w formie warsztatów.

I warsztaty – październik (2 dni)
II warsztaty – luty (4 dni)
III warsztaty – czerwiec (2 dni)
IV warsztaty – październik (1 dzień): uroczyste zakończenie studiów

Core modules:

Elective modules:

Programme information

Studia przeznaczone są dla absolwentów różnych kierunków nauk o Ziemi, nauk biologicznych, społecznych, technicznych, matematyczno-fizycznych i informatyki.

Examination:

Zasadniczą część programu stanowi pięć e-learningowych modułów obligatoryjnych (40 ECTS), w których omawiane są najważniejsze zagadnienia z zakresu GIS oraz warsztaty stacjonarne (10 ECTS). Zaliczenie modułu polega na wykonaniu określonych zadań i przesłaniu ich pocztą elektroniczną do oceny nauczycielowi.

Ponadto wymagane jest zaliczenie określonej ilości zajęć uzupełniających (10 ECTS), na które składają się moduły opcjonalne poświęcone zagadnieniom specjalistycznym i zastosowaniom GIS oraz zajęcia dodatkowe samodzielnie realizowane przez słuchacza (kursy w Wirtualnym Kampusie ESRI, szkolenia, seminaria, konferencje).

Do uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego wymagane jest zdobycie 60 ECTS.

Admission requirements:

Warunkiem uczestniczenia w studiach podyplomowych jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackie, magisterskie, inżynierskie). W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci na studia powinni wykazać się znajomością elementów informatyki i kartografii, znajomością problematyki badań przestrzennych oraz elementarną wiedzą z zakresu systemów informacji geograficznej (GIS). Kandydaci powinni posiadać odpowiednie predyspozycje do nauki na odległość.

Qualification: Absolwent studiów UNIGIS uzyskuje: Swiadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego / Dyplom UNIGIS International Association.
Tuition fee: 7.200 zł
Workload / Credits: 60 ECTS
Language: Polish
UNIGIS Institution:
UNIGIS Poland – Jagiellonian University

More information

Do you want more information about this programme?

Visit the website


Contact UNIGIS Member
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Unigis Host